April 2012

Onder andere aandacht voor het werk van fotograaf Luud Albers.


Voorplaat van 1 april 2012

Bilthoven, 24 februari 2006. Museummotorwagen DE1 41 in "elektrische" kleurstelling.


Bunnik, 8 april 2012. Lima-model van de VT 12.6 (Märklin-versie). In de achtergrond treinstel 114 als Heimwee Express.
(live gefotografeerd, geen fotobewerking)


Utrecht, 3 april 2012. Loc 189 024 van DB Schenker laat goed zien hoe haar eigenaar vroeger (tot 2009) heette. Ze is met trein 47750 op weg van het kalkwingebied bij Rohdenhaus/Flandersbach via Arnhem naar Beverwijk. De trein rijdt dagelijks want de hoogovens hebben veel kalk nodig. 's Ochtends rijdt een lege trein (47751) de andere kant op. In de achtergrond Hgb III.


Goede Vrijdag (6 april 2012)

In Duitsland geen spektakel met Danny de Munck of Frans Bauer. Daar neemt men het lijden van Jezus nog serieus.
Dat merkte ik in 1971 toen ik een dagje Lingen in de planning had: bijna geen goederentreinen.

Lingen, 9 april 1971. Op Goede Vrijdag is er weinig treinverkeer in Duitsland. Toch davert er zo nu en dan een zware trein voorbij, zoals deze met loc 044 199 op weg naar Rheine. Achter de ketelwagens bevindt zich locomotiefwerkplaats AW Lingen.


Diemen, 11 en 13 april 2012. De eerste door Alstom gebouwde metrostellen zijn uit Valenciennes bij het GVB aangekomen. Het gaat om twee zeswagenstellen van 116 meter lang. In Katowice (Polen) worden de resterende 21 stellen van deze serie (M5) gebouwd. Voor de Noord-Zuidlijn zullen vanaf 2015 nog eens twaalf stellen worden gebouwd (serie M6). Foto's Rienk Nauta.


Loc 8811 weer onder stoom

Rotterdam, 13 april 2012. Vandaag werd op het SSN-depot stoomloc 8811 gepresenteerd aan genodigden. Na een langdurige renovatie kon deze Britse saddle tank weer onder stoom worden gebracht. De loc is vernoemd naar de laatste Nederlandse mijn waar ze dienst heeft gedaan: Laura. Remmo Statius Muller, de leider van het renovatieproject, schijnt ook een kleindochter te hebben die Laura heet, maar hier mogen wij geen mededelingen over doen. Het werkterrein van deze loc zal beperkt blijven tot de SSN-sporen: geen ATB, geen doorgaande rem, te langzaam. Maar wel erg sterk. Dit type deed in groten getale dienst bij kolenmijnen en andere industrieën. Ook zijn in de Tweede Wereldoorlog veel locs meegevoerd door Britse troepen. Een deel hiervan is terecht gekomen als rangeerpaard bij NS en bij de Limburgse mijnen.


Rotterdam, 13 april 2012. Loc 8811 langs het perron van de SSN. Naast het spoor staat de oorspronkelijke binnenketel. Meer over deze loc.


Op 21 september 1970 kon ik een bezoek brengen aan de laatste Nederlandse mijn waar nog stoomlocomotieven reden: Laura & Vereeniging. Op de foto's in het begin van de film rangeert loc 13 (de vroegere NS 8811). In 1975 ging zij uit dienst. Met moeite kon ze van de sloop worden gered. Rotterdam, 13 april 2012. Op deze dag werd loc 8811 op het depot van de Stoom Stichting Nederland (SSN) gepresenteerd aan genodigden. Na een langdurige renovatie kon deze Britse saddle tank weer onder stoom worden gebracht.


Rotterdam, 13 april 2012. De SSN verhuurt een deel van haar terrein aan goederenvervoerders. Hier Class 66 653-08, die momenteel in gebruik is bij HUSA.
In memoriam Jack Tramiel

Tot zijn overlijden, op 8 april 2012, had ik nog nooit van de man gehoord. Maar de uitvinder van mijn eerste computer, zeg maar mijn eigen Steve Jobs, is er niet meer.

Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Tramiel4200 jaar oud graf vol bloemen onder Hanzelijn

Archeologen van ProRail blijken een spectaculaire vondst te hebben gedaan tijdens de aanleg van de Hanzelijn. Bij Hattemerbroek is een ruim 4200 jaar oud graf ontdekt dat bij de begrafenis gevuld is met de bloemen van de Moerasspirea. Er zijn ook pollen ontdekt die sterk op Cannabis Sativa lijken, bekend van gebruik in nederwiet. De Hanzelijn verbindt zo niet alleen de Randstad en Noord- en Noordoost-Nederland, maar ook verleden met toekomst.

Bij nieuwbouw van spoor en stations helpen ProRail-archeologen historische vondsten voor komende generaties te bewaren. Door zelf speurwerk te initiëren, is de kans bovendien kleiner dat een bouwproject door een vondst ineens stilgelegd moet worden.

Ontdekking
ProRail maakt de vondst vandaag bekend, nu een boek over het archeologisch onderzoek rond de Hanzelijn beschikbaar is gekomen. Het boek is overhandigd aan de archeoloog van de regio Noord-Veluwe en is tot stand gekomen met hulp van Vestigia bv en Archol/ADC. Het graf is ruim vijf jaar geleden in de omgeving van Hattemerbroek aangetroffen en is sinds die tijd bestudeerd wat nu tot het boek van ruim 650 pagina's heeft geleid. Zo moest onder andere onderzoek gedaan worden naar de datering van de materialen en de bloempollen. De Hanzelijn komt bij Hattemerbroek samen met de spoorlijn Zwolle-Amersfoort. In die omgeving is sindsdien grootschalig spoorwerk verricht zoals de bouw van een viaduct over de A28, een fly-over en een dive-under.

Graven
In Hattemerbroek zijn in totaal twee prehistorische graven gevonden in het kader van de bouw van het spoortraject. Het eerste graf stamt uit de zogenaamde Enkelgrafcultuur en dateert vermoedelijk uit circa 2800-2400 v. Chr. aangezien er een beker gevonden is uit die tijd. Gedacht wordt aan een kindgraf aangezien het een vlakgraf is en de beker klein van omvang.

Nederwiet
Het tweede graf biedt een uniek kijkje in de relaties van de steentijdmens. Het graf is met zeer veel zorg omkleed en moet een gedenkwaardige begrafenis zijn geweest. Het draagt kenmerken van de Klokbekercultuur en dateert daarom waarschijnlijk uit de periode 2459-2203 v. Chr. De overledene is begraven in een kuil waarvan de randen zijn afgezet met houten planken. Op de bodem van de kuil heeft waarschijnlijk een rieten mat gelegen waarop de bloemen van moerasspirea zijn gelegd. Gezien de hoeveelheid pollen in de kuil moeten dit veel bloemen zijn geweest en verondersteld mag worden dat de bodem daar geheel mee bedekt was.

Naast de bloemen van de moerasspirea zijn in het graf ook pollen aangetroffen die sterk lijken op hennep (Cannabis Sativa). Archeologen houden een slag om de arm aangezien het de eerste henneppollen in Nederland zouden zijn. Aan beide planten wordt een geneeskrachtige werking toegeschreven. Moerasspirea werkt koortsverlagend en Cannabis (medicinaal) wordt tegenwoordig onder andere gebruikt bij chronische pijn. De vraag is dan ook of de persoon in het graf overleden is als gevolg van ziekte. Aangezien in het graf ook pollen van gerst en/of tarwe zijn aangetroffen, is het ook mogelijk dat de aangetroffen planten als voedsel aan de overledene waren meegegeven.

Sieraden
Er zijn daarnaast barnstenen voorwerpen gevonden (kralen, knopen en hangers) die mogelijk deel uitmaakten van enkele sierraden. Elf stukken die bij het hoofd lagen worden geassocieerd met een hoofddeksel, aangezien de kralen parallel lagen aan elkaar. Drie stuks barnsteen rond het middel maakten mogelijk deel uit van een gordel of riem en verder lagen in het graf een mesje van vuursteen en twee zogeheten klokbekers.

Archeologie van de Hanzelijn
De Hanzelijn is aangelegd in een deel van Nederland waarvan vanuit archeologisch optiek weinig over bekend was. Het archeologisch onderzoek dat heeft plaatsgevonden heeft een doorsnede van de landschappelijke ontwikkeling gedurende een periode van 11.000 jaar kunnen geven, vanaf het Mesolithicum (midden-steentijd; 8800-7100) tot aan het heden.

Steentijd-industrie
In de Hanzelijn zijn zowel in Flevoland als in Hattemerbroek aanwijzingen aangetroffen van iets dat in de archeologie “special activity sites” wordt genoemd. Het betreft hier vindplaatsen die zich kenmerken doordat er slechts één of enkele activiteiten plaatsvinden, in dit geval het vervaardigen van pek of teer uit dennenhout of berkenbast en mogelijk berkenteerolie. Er zijn namelijk resten van potten gevonden die voor de vervaardiging kunnen worden gebruikt.

Lijm
De veronderstelling is dat in de omgeving van Dronten en Hattemerbroek teer of pek in de steentijd is gemaakt en gebruikt als universele lijm. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om stenen onderdelen te verlijmen op een houten of benen ondergrond (pijlschachten, bijlstelen e.d. zie vindplaats Tlokowo, Polen). Daarnaast werd het hoogstwaarschijnlijk gebruikt om objecten waterdicht te maken, zoals kleding, schoeisel, vaartuigen, waterputten e.d. (zie vindplaats Erkelenz-Kuckhoven, Duitsland). Daarnaast is het mogelijk om de duurzaamheid van vis- en of jachtnetten te verlengen. Een essentieel materiaal dus dat bijdraagt in de zorg voor primaire levensbehoeften (water, voedsel, onderdak, kleding en medische hulp).

Persbericht ProRail, 10 april 2012


Benieuwd wat ze over 4200 jaar aan planten bij het spoor ontdekken...


Swifterbant, 13 april 2012. Op de Hanzelijn (Lelystad-Zwolle) worden door NSR proefritten gemaakt op volle snelheid. Links een loc met sloopstel 526, dat gebruikt gaat worden voor een rampenoefening. Bij Swifterbant (Stb) liggen goederenwachtsporen, het heeft geen station. Foto gemaakt door proeftreinmachinist Alex Waning.


Majesteit op pad

Amsterdam Bijlmer, 19 april 2012. Vandaag maakte de majesteit weer eens gebruik van haar koninklijke rijtuig. Met haar gasten, de Turkse president Gül en zijn vrouw, bezocht ze de Floriade in Venlo. Hoe ze weer terug is gegaan weet ik niet, in elk geval niet met de trein. Op deze foto's het ledige materieel op de terugweg naar de Watergraafsmeer. Let op de beschadigde raamlijsten van het voorste begeleidingsrijtuig en het snufje graffiti op de achterste loc.
Voor de number crunchers: loc 1744, ICRm A 50841077311-5, SR 10 61848970003-8, ICRm A 40841077336-2, loc 1747.


Stencil Station

Spoorwegmuseum, 8 april 2012. Hugo Kaagman heeft zich met sjablonen en spuitbussen mogen uitleven op enkele collectiestukken, waaronder een bovenleidingmontagewagen.

Bulleid Pacific met vastgebonden vrouw, gedacht in Delfts blauw.

Een kleine caboose.

Website van de Stencil King: www.kaagman.nl. Zijn atelier bevindt zich op het perron van Amsterdam RAI. De tentoonstelling Stencil Station is in het museum te zien t/m 24 juni 2012. Meer graffiti.


Beetje geïnspireerd door Hugo Kaagman.


Amsterdam, 20 april 2012. De Marten Toonder-tram in remise de Lekstraat. Foto Rienk Nauta.
www.toonderjaar.nl/nieuws/toonderjaartram-maakt-eerste-rit


Leidschenveen, 20 april 2012. Gestroomlijnd museummaterieel werd vandaag voor onderhoud overgebracht naar de werkplaats. "Direct naast mijn werkplek liggen de sporen van RandstadRail en ook de opstelsporen van de werkplaats Leidschendam. En soms komen daar wel eens leuke treinen langs. Zo wordt een normale vrijdagmiddag toch nog leuk." Aldus de maker van deze foto: Dirk Luijendijk.


Spiez, 20 april 2012. SBB-loc 460 001 met reclame voor de Fiat Panda. Foto Ronald Heyne.


MBS redt twee oude rijtuigen

Gooi- en Eemlander, 26 april 2012. De MBS redt twee oude rijtuigen die jarenlang in de bossen bij Hilversum hebben gestaan.


Luud Albers koninklijk onderscheiden

Op 27 april 2012 werd Luud Albers benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn jarenlange verdiensten op het gebied van zowel het Nederlandse spoorbedrijf als van het trambedrijf van de NZH. Behalve als buitengewoon verdienstelijk fotograaf en filmer, verschenen in de afgelopen decennia interessante en plezierig leesbare boeken van zijn hand over beide bedrijven. Bovendien ontwikkelde hij in de jaren zeventig en tachtig initiatieven, die geleid hebben tot het veilig stellen van het NS-treinstel 252 uit 1936 en het Boedapester NZH-tramrijtuig B 412 uit 1923. Lees verder.De 'Blauwe Tram'. 1924-1961. Door L.J.P. Albers. Uitg. Wyt, Rotterdam 1977 (3e druk). ISBN 9060075722. Deel 8 uit de serie Trams en tramlijnen. Op de voorpagina een fraaie actiefoto van Luud Albers.

Van stoom naar nieuwe stijl. 25 jaar spoorwegontwikkeling in Nederland. Door L.J.P. Albers en J.C. de Jongh. Uitg. J.H. de Bussy, Amsterdam 1970. ISBN 9060546598. De beschreven periode wordt geïllustreerd met de twee treinen op het omslag: links een stoomloc van het War Department, die kort na de oorlog meehielp het treinverkeer weer op orde te krijgen, met daarnaast een van de eerste gele treinstellen van NS, waarmee Spoorslag '70 werd ingeluid. Veel foto's, onder andere uit het archief van de auteurs.

 

Met de trein door Nederland. 1947-1986. Veertig jaar spoorwegfotografie door L.J.P. ALbers. Uitg. Uquilair, 2008. ISBN 9789071513671.

Geweldige zwart-witfoto's van Luud Albers, de man die vaak net even iets andere foto's maakte dan anderen. Zijn goede contacten binnen de spoorwereld hebben hem daarbij geholpen, zeker in de eerste decennia, toen het fotograferen op stations nog verboden was. In het boek maken we de laatste jaren van de stoomtractie mee en de gelijktijdige opkomst van het moderne naoorlogse materieel, dat inmiddels ook al weer geschiedenis is. De terzake doende fotobijschriften en de droge humor waarmee hij over zijn ervaringen vertelt, maken dit boek tot een genoegen om te lezen.


Lisse, 26 april 2012. De Keukenhof stond dit tulpenseizoen in het teken van Polen. "Het hart van Europa". Dat komt: Polen is na de Tweede Wereldoorlog een eind naar het westen opgeschoven.


Bunnik, 28 april 2012.


Hilversum uit de hoogte

Hilversum, 30 april 2012. Station Hilversum vanuit een niet alledaags perspectief: een draaimolen van 60 meter hoog. Foto's Henk Koster.


De koninklijke familie bracht op 30 april een bezoek aan Rhenen en Veenendaal. Hier de doorkomst in Bunnik.


Filmpjes

Bunnik, april 2012 (deel 1). Goederentreinen, DE3 als Heimwee Express, toeterende intercity's.


Blokpost Bunnik, zondag 15 april 2012. Enige vroege en late treinen. De rest van de dag had ik wat anders te doen.


Bunnik, april 2012 (deel 2). Goederentreinen, Hondekop 386 met Pec, proefrit V250 (4805).
Het meeste is gefilmd op 22 en 23 april, de laatste opname is van 13 april 2012.

vorige       start       omhoog