<html> <head> <meta name="verify-v1" content="fzZXN0OulFeXOrptaRwZcwdgrVd+suZFwOnT9UaQwjM=" /> <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1"> <meta name="description" content="In 1967 is Nico Spilt begonnen met het vereeuwigen van treinen. Op zijn site vindt u duizenden afbeeldingen met veel achtergrondinformatie."> <META NAME="author" CONTENT="Nico Spilt"> <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="nico spilt, langs de rails, stoomtreinen, stoomtrein, treinen, trein, trams, tram, bussen, bus, locomotieven, locomotief, spoorwegen, spoorweg, tramwegen, tramweg, stoomloc, stoomlocomotief, stoomlocomotieven, metro, metro's"> <title>Langs de rails</title> <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript"> // zorg dat de site altijd in een volledig scherm opent <!-- if (top.frames.length != 0) {top.location.href = "index.html";} //--> </SCRIPT> <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon"> <link href="Stijlsheet.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <!-- <body bgColor="#aaaaaa" scroll="no"> <body bgColor="#303030" scroll="no"> <body bgColor="#ffffff" scroll="yes"> --> <body bgColor="#ffffff" scroll="no"> <!-- <script> // CREDITS: // Snowmaker Copyright (c) 2003 Peter Gehrig. All rights reserved. // Set the number of snowflakes (more than 30-40 not recommended) var snowmax=150 // Set the colors for the snow. Add as many colors as you like // wissel deze twee regels om als je van wit naar kleur wilt of andersom var snowcolor=new Array("white") var snowcolor=new Array("orange","yellow","pink","gray","yellow","white","red","blue","green","purple") // Set the fonts, that create the snowflakes. Add as many fonts as you like var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS") // Set the letter that creates your snowflake (recommended:*) var snowletter="&#10052;" var snowletter="*" // Set the speed of sinking (recommended values range from 0.3 to 2) var sinkspeed=0.5 // Set the maximal-size of your snowflaxes var snowmaxsize=20 // Set the minimal-size of your snowflaxes var snowminsize=10 // Set the snowing-zone // Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing // Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing var snowingzone=1 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // CONFIGURATION ENDS HERE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Do not edit below this line var snow=new Array() var marginbottom var marginright var timer var i_snow=0 var x_mv=new Array(); var crds=new Array(); var lftrght=new Array(); var browserinfos=navigator.userAgent var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/) var ns6=document.getElementById&&!document.all var opera=browserinfos.match(/Opera/) var browserok=ie5||ns6||opera function randommaker(range) { rand=Math.floor(range*Math.random()) return rand } function initsnow() { if (ie5 || opera) { marginbottom = document.body.clientHeight marginright = document.body.clientWidth } else if (ns6) { marginbottom = window.innerHeight marginright = window.innerWidth } var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] = 0; lftrght[i] = Math.random()*15; x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10; snow[i]=document.getElementById("s"+i) snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)] snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize snow[i].style.fontSize=snow[i].size snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)] snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5 if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size) snow[i].style.left=snow[i].posx snow[i].style.top=snow[i].posy } movesnow() } function movesnow() { for (i=0;i<=snowmax;i++) { crds[i] += x_mv[i]; snow[i].posy+=snow[i].sink snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]); snow[i].style.top=snow[i].posy if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){ if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)} if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)} if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4} if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2} snow[i].posy=0 } } var timer=setTimeout("movesnow()",50) } for (i=0;i<=snowmax;i++) { document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>") } if (browserok) { window.onload=initsnow } </script> --> <!-- titelbalk --> <table align="center" width="98%"> <td width="140" align="left"> <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript"> <!-- function initArray() {this.length = initArray.arguments.length; for (var i = 0; i < this.length; i++) this[i+1] = initArray.arguments[i];} var dagArray = new initArray("zondag","maandag","dinsdag","woensdag","donderdag","vrijdag","zaterdag"); var maandArray = new initArray("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"); var nu = new Date(); var dagtekst = dagArray[(nu.getDay()+1)]; var dag = nu.getDate(); var maandtekst = maandArray[(nu.getMonth()+1)]; var jaar = nu.getYear(); var jaar4 = ((jaar < 1900) ? (jaar + 1900) : (jaar)); var datumweergave = dagtekst + " " + dag + "-" + maandtekst + "-" + jaar4; document.write(datumweergave); //--> </SCRIPT> </td> <td align="center"> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="koptekst.GIF" width="400" height="40" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a></p> </td> <td width="140" align="right"> <A HREF="#" ONMOUSEOVER="document.bgColor='#ffffff'"><IMG SRC="_wit.JPG" title="wit" WIDTH="10" HEIGHT="10" BORDER="0"></A> <A HREF="#" ONMOUSEOVER="document.bgColor='#aaaaaa'"><IMG SRC="_grijs.JPG" title="grijs" WIDTH="10" HEIGHT="10" BORDER="0"></A> <A HREF="#" ONMOUSEOVER="document.bgColor='#303030'"><IMG SRC="_zwart.JPG" title="zwart" WIDTH="10" HEIGHT="10" BORDER="0"></A> </td> </table> <!-- foto van de week --> <table align="center" width="98%"> <!-- linkerkolom met advertentie --> <td width="140" align="left"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-6258643075300734"; /* 120x240, gemaakt 2-9-10 */ google_ad_slot = "1288235355"; google_ad_width = 120; google_ad_height = 240; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <br><br><br><br><br><br><br><br> <font color="gray" size="1"> <!-- Start of StatCounter Code --> <!-- <script type="text/javascript"> var sc_project=3469303; var sc_invisible=0; var sc_security="596ce2b3"; var sc_text=4; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.statcounter.com/counter/counter.js"></script><noscript><div class="statcounter"><a title="hit counter for myspace" href="http://www.statcounter.com/myspace/" target="_blank"><img class="statcounter" src="http://c.statcounter.com/3469303/0/596ce2b3/0/" alt="hit counter for myspace" ></a></div></noscript> --> <!-- End of StatCounter Code --> <br><img src="//c.statcounter.com/3469303/0/596ce2b3/0/"> </font> <!-- middenkolom met foto --> <td align="center"> <h1><a class="startpaginalink" href="index2.html" target="_top"><span title="start van deze site">Uit de archieven van Nico Spilt</span></a></h1> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="2011/20111112_6220.JPG" width="600" height="400" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a> <br>Amersfoort, 12 november 2011. EETC-loc 1254 (ex 1214), in het kader van tachtig jaar NVBS en zestig jaar 1200.</p> <!-- <p><br><video width="600" height="400" autoplay loop controls> <source src="zomertijd.mp4" type="video/mp4" /> Je browser heeft geen ondersteuning voor video. </video><br>&nbsp;</p> --> <!-- <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="koster/HK20150424_8864_tableau.JPG" width="600" height="413" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a><br>28 april 2015. Tegeltableau in Bunniks blauw, aangeboden door Henk Koster.</p> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="2010/20100419_4016_alex.JPG" width="600" height="400" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a><br>Daar zwaai je dan. De trein die je wist dat voor jou zou gaan rijden is hier.</p> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="2017/20170419_koninklijketrein_blauw.JPG" width="600" height="400" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a><br>De koninklijke trein met loc 186 117 "Mxima".</p> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="w/NicoSint.JPG" width="600" height="400" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a><br>Zo, dus Nico is helemaal niet blij met zijn opwindtrein? Hij wil liever Mrklin?! (1955)</p> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="2003/_20031226_7744.JPG" width="600" height="400" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a><br>Langs de rails wenst je prettige kerstdagen toe.</p> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="kerstgroet/2014BlokpostBunnik.JPG" width="600" height="400" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a><br>Kerstgroet 2014.</p> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="divers/_vuurtrein.JPG" width="600" height="400" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a><br>Het team van  Langs de rails wenst alle bezoekers een voorspoedig 20xx toe.</p> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="dia/dia6380_groot.JPG" width="600" height="400" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a><br>Koploper die in het kader van de Oranjegekte voorzien is van een bijzondere beplakking.</p> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="2008/20080211_5403X.JPG" width="600" height="400" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a><br>Wat is het warm h, meester?</p> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="dia/dia2663x.JPG" width="600" height="400" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a><br>Het is veel te heet om naar treinen te kijken!</p> <p><a href="index2.html" target="_top"><img src="scans/pijnlijk-pasen.JPG" width="600" height="400" border="0" vspace="6" title="start van deze site"></a><br>Pijnlijk Pasen.</p> --> <!-- linkjes onder de foto --> <table width="700"> <td align="left"> <p><a href="index2.html" target="_top"><span title="start van deze site"><b>start</b></span></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="nieuw/index.htm"><span title="nieuw op deze site">nieuw</span></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="agenda/index.htm"><span title="agenda en tips">agenda</span></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="index/index.htm"><span title="zoeken op onderwerp">index/zoek</span></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="jaaroverzichten.htm"><span title="tijdlijn">tijdlijn</span></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="contact/index.htm"><span title="contact webmaster">contact</span></a> <!--&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="groeten2017.htm"><span title="groeten en wensen">kerst/nieuwjaar</span></a>--></p> </td> <td align="right"> <p><a href="index1.html" target="_top"><img src="vlag_nl.GIF" width="15" height="10" border="0" title="Informatie"></a>&nbsp; <a href="index3.html" target="_top"><img src="vlag_uk.GIF" width="15" height="10" border="0" title="Information (English)"></a>&nbsp; <a href="index4.html" target="_top"><img src="vlag_de.GIF" width="15" height="10" border="0" title="Information (Deutsch)"></a>&nbsp; <a href="index5.html" target="_top"><img src="vlag_fr.GIF" width="15" height="10" border="0" title="Informations (Franais)"></a>&nbsp; <a href="index8.html" target="_top"><img src="vlag_pt.GIF" width="15" height="10" border="0" title="Informations (Portugus)"></a>&nbsp; <a href="index6.html" target="_top"><img src="vlag_no.GIF" width="15" height="10" border="0" title="Informasjon (Norsk)"></a>&nbsp; <a href="index7.html" target="_top"><img src="vlag_se.GIF" width="15" height="10" border="0" title="Information (Svenska)"></a>&nbsp; <a href="index_japan.htm" target="_top"><img src="vlag_jp.GIF" width="15" height="10" border="0" title="e,gn0`1X"></a>&nbsp; <a href="index_china.htm" target="_top"><img src="vlag_ch.GIF" width="15" height="10" border="0" title="Oo`-NV"></a></p> </td> </table> <!-- rechterkolom met linkjes --> <td width="140" align="right"> <p class="klein"><a class="grijs" href="index2.html" target="_top"><span title="start van deze site"><b>Start</b></span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="nieuw/index.htm"><span title="nieuw op deze site">Nieuw</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="agenda/index.htm"><span title="agenda en tips">Agenda</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="links/index.htm"><span title="links naar andere sites">Links</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="https://groups.yahoo.com/groups/langsderails/" target="_blank"><span title="forum Langs de rails">Forum</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="http://nicospilt.blogspot.com/" target="_blank"><span title="Nico Spilt blogt">Weblog</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="http://twitter.com/nicospilt" target="_blank"><span title="twitter @nicospilt">Twitter</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="http://www.youtube.com/nicospilt" target="_blank"><span title="filmpjes op Youtube">YouTube</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="http://www.flickr.com/photos/nicospilt/collections/" target="_blank"><span title="foto's op Flickr">Flickr</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="http://www.facebook.com/nico.spilt" target="_blank"><span title="Facebook (alleen verwanten)">Facebook</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="https://www.instagram.com/nicospilt/" target="_blank"><span title="foto's op Instagram">Instagram</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="http://nl.linkedin.com/pub/nico-spilt/a/1b0/a0" target="_blank"><span title="LinkedIn (alleen relaties)">LinkedIn</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="http://langsdeschappen.boekwinkeltjes.nl/" target="_blank"><span title="boeken te koop">Boekwinkeltje</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="http://www.marktplaats.nl/verkopers/1693952.html" target="_blank"><span title="spullen te koop">Marktplaats</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="http://www.nicospilt.nl/" target="_top"><span title="mijn startpagina">Nico Spilt</span></a></p> <p class="klein"><a class="grijs" href="contact/index.htm"><span title="contact webmaster">Contact</span></a></p> </td> </td> </table> </body> </html>